Emojis

Welke gevoelens zijn emoties?

Emojis

We gebruiken het woord 'emoties' veel, maar het is niet altijd duidelijk welke gevoelens we daarmee bedoelen.

Iemand stuurde me een link naar de Atlas van Emoties (Engelstalig). Ik vond het interessant dat deze website een soort landkaart van emoties laat zien, met 5 basisemoties met allerlei eigenschappen van ze. Het is gebaseerd op een enquête onder emotiewetenschappers, over wat zij geloven dat de universeel herkende emoties zijn.

Verschillende ideeën over wat emoties zijn

Mensen, en ook wetenschappers, hebben verschillende ideeën over wat emoties zijn. In de Atlas zijn de basisemoties: kwaadheid, weerzin, angst, verdriet en genieten. Je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld schaamte, trots, verrassing of dankbaarheid ook emoties zijn, en ze lijken ook vrij universeel te zijn, maar kennelijk verschillen de meningen hierover meer.

Persoonlijk maak ik geen strict onderscheid tussen wat emoties zijn en wat niet. Ik neig ernaar om te denken dat gevoelens zoals zwakte en innerlijke kracht, vernedering en superioriteit, frustratie en enthousiasme geen emoties zijn. Zou ik gevraagd worden om wat emoties op te noemen, zou ik waarschijnlijk zeggen: kwaadheid, angst en verdriet. Maar ik vind het prima om andere gevoelens ook emoties te noemen.

Bruikbaarheid van de Atlas van Emoties

De atlas kan bruikbaar zijn om om je meer inzicht te geven in hoe verschillende gevoelens, acties en andere aspecten van je ervaring verbonden zijn met emoties. Dit inzicht kan je helpen om meer te herkennen van wat er in je innerlijk gebeurt.

De Atlas van Emoties is gemaakt door Paul Ekman, die psychologiewetenschapper is. Hij is vooral bekend van zijn onderzoekswerk naar gezichtsuitdrukkingen en liegen. Hij maakte de Atlas na geïnspireerd te zijn door gesprekken met de Dalai Lama.