Illustratie

Informatie

Korte artikelen over het Onbewuste en hoe emoties en gevoelens te verwerken.

Illustratie

Als volwassene kunnen we emoties en gevoelens hebben die niet passend lijken te zijn voor de situatie waarin we ons bevinden. We kunnen bijvoorbeeld angstiger of kwader zijn dan eigenlijk nodig is. Van deze gevoelens af proberen te komen lijkt vaak niet te werken.

Deze emoties zijn afkomstig uit ons Onbewuste. Het zijn gevoelens uit ons verleden, die  kennelijk nog steeds deel van ons zijn. We kunnen ze echter verwerken.

Een afspraak maken

Als je graag een afspraak met me wilt maken, dan kun je dat op de homepage doen, of je kunt contact met me opnemen.